денег куры не клюют

Category: Russian idioms

[DYE-neyk KU-ry nye klyu-YUT]

Translation:

~ to roll in money

у него денег куры не клюют – he rolles in money

0